Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ferudun KAYA / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç.Dr. Handan ESER/  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç.Dr.Emre BİBER/  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Oya ERU / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ŞENGÜL / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi ZENGİNBAL / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kader OSKAYBAŞ / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga DURSUN / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Volkan YAKIN / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Doğan ÇALIŞKAN / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Gör.  Nail HOŞCAN / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Arş. Gör. Süleyman ÇELİK / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Arş. Gör. İrfan DOĞAN/ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Arş. Gör. Bestami KARAKAHYA/ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yazdır e-Posta

Destekleyen Kuruluşlar ve Sponsorlar