Sempozyum Amacı

     Sektöründe temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirecek olan Tarihi İpek Yolunun izinde Yerel Kalkınma Sempozyumu 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ nin ev sahipliğinde Bolu'da gerçekleştirilecektir. Yerel Kalkınma Sempozyumu akademik hakemli bir kongredir. Kongrenin amacı; ilgili kongre konuları çerçevesinde özgün çalışmalara dayanan bildirilere yer verilerek ulusal ve uluslararası alanda literatüre katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda sempozyum, konularıyla ilgilenen bütün disiplinlerden gelecek araştırmalara açıktır. Ayrıca sempozyum, akademisyenlerden gelen yazıların yanı sıra ilgili sektör çalışanlarından gelecek yazıları da değerlendirmek arzusundadır. Kongre,   sektörünün tüm aktörleri ile bu alanda akademik çalışma sürdüren bilim insanlarını Bolu’da bir araya getirerek,   son gelişmelerin ve güncel sorunların tartışılabileceği bir ortam sunmayı amaçlamaktadır.

     Bu amaçlarla yola çıkan sempozyum, sunulan değerli bildirileri çerçevesinde Bolu’ya stratejik bir yol haritası çizilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Hem jeopolitik konumu hem de ülkemize yarattığı katma değer ile cazip yatırım merkezleri arasında yer alan Bolu ilimizin yatırım alanlarının farklı bakış açıları ile irdelenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda değerli paydaşlarımız olan Maltepe Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesinden katılımcıların yer alacağı kongre, özellikle akademisyenler arasında iletişim kurulması, ortak çalışma olanaklarının ortaya çıkarılması ve alanla ilgili gelişmiş yerleşik bilimsel değerlerin geliştirilmesi noktasında eşsiz bir platform olma özelliği de taşımaktadır. Aynı zamanda uygulamacılar ile akademisyenlerin bir araya geleceği bu etkinlikte sinerji yaratan çok sayıda işbirliğinin de doğması söz konusu olacaktır.  Kongrenin,  süreç içerisinde kendine özgü bir yapı geliştirerek, özellikle, gelecek kuşak araştırmacıların geribildirim alma ve küresel akademik yayın alanına yönelik yetkinlikler geliştirme noktasında da fayda sağlayacağı muhtemeldir.

Yazdır e-Posta

Destekleyen Kuruluşlar ve Sponsorlar