Bildiriler

Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü  Yerel Yöneticilikte Liderlik Stratejileri
Necip ÇARIKÇI Boluspor Başkanı, Bolu Belediyesi Başkan Vekili  Spor Turizmi (HİLTON)
Halit ERGÜL Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, (Gazelle Hotels & Resort)    Bolu Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme (Gazelle Hotels & Resorts)   
Ersin KAŞKA Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yerel Kalkınmada Dericilik Sektörünün Bugünü ve Yarını
Mevlüt Şanlı ŞENTÜRK Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bolu’daki Milli Parkların Yerel Kalkınmaya Etkisi
Dr. Sait KOCA BEYPİLİÇ Genel Müdürü, BESD-BİR Y.K. Başkanı Kanatlı Et Sektörü ve Bolu
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bolu' da Tarla Bitkilerinin Önemi ve Geliştirilmesi
Prof. Dr. Ahmet URAL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Yerel Kalkınmada Sağlık ve Tıp Eğitiminin Sunduğu Fırsatlar 
YMMM Halit YILDIZ NARVEN Yönetim Kurulu Başkanı Yerel Kalkınmada Termal Turizm Projesi ( NARVEN Örneği)
Prof. Dr. Hasan BİRİ Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yerel Kalkınmada Sağlık Turizminin Yönü (KORU)
Prof. Dr. Cemil ÇELİK İnönü Üniversitesi Anadolu Üniversitelerinin Ülke Kalkınmasındaki Rolleri, Üstleneceği Sosyal Sorumluluklar Neler Olmalıdır?
Prof. Dr. Hakan ÇELİK
Arş. Gör. Rıdvan KOCAMAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bir Marka Olarak 'Bolu' Algısı: Üniversite Öğrencileri  Üzerine Alan Çalışması
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bolu İçin Yeni ve Alternatif Meyveler, Maviyemiş ile Güzyemişi
Prof. Dr. Orhan ÇETİN
 Emre ARSLAN
Selçuk Üniversitesi Ekstansif Hindi Yetiştiriciliğinin Ekonomik ve Ekolojik Faydaları
Prof. Dr. Yusuf DEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Batı Karadeniz Bölgesinde Su ve Ülkemiz Açısından Suyun Önemi
Prof. Dr. Ahmet GÜNER Selçuk Üniversitesi Gıda Katkı Maddeleri Kullanımında Üretici ve Tüketici Bakımından Mevzuatın Önemi  ve Medyada Oluşturulan Bilgi Kirliliği
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Bolu'da Cevizde Çevirme Aşısı ve Önemi
Prof. Dr. Kemal KIRIKÇI Selçuk Üniversitesi Av Turizmine Yönelik Sülün Yetiştiriciliği ve Sülün Avlakları
Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Biyoçeşitlilik ve Yerel Kalkınma İlişkisi: Abant Gölü Tabiat Parkı (Mudurnu, Bolu) Örneği
Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Üretimde ve Tüketimde İsraf
Prof. Dr. Koray ÖZRENK Siirt Üniversitesi Seben-Kıbrıscık Yöresinde Kendiliğinden Yetişen Menengiçlerin Aşılama Yoluyla Antepfıstığı Ağaçlarına Dönüştürülmesi
Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN Kastamonu Üniversitesi Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Bolu’da Yetiştirilebilirliği, Tüketimi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Faik Ekmel TEKİNTAŞ Adnan Menderes Üniversitesi Modern Meyve Yetiştiriciliği
Prof. Dr. Çiğdem ÜNAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Seferihisar’ın Sakin Kent Göstergeleri Açısından Sürdürebilirliği
Uzman Biyolog Huri Melek YAMAN
 Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Iza Buğdayı ve Coğrafi İşaret
Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Gazi Üniversitesi Termal Turizm ve İleri Yaş Turizmi Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Bir Aracı Olabilir mi?
Doç. Dr. Handan ESER Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Beslemede Mevcut Durum ve Öneriler 
Doç. Dr. Muttalip GÜNDOĞDU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu’da Üzümsü Meyvelerinin Önemi ve Geliştirilmesi
Doç. Dr. Şaban KARASAKAL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kur’ân’da Vermenin Renkleri
Doç.Dr. Beyhan KİBAR Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İçin Alternatif Bir Tarımsal Ürün:  İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği
Doç. Dr. Mustafa OKUTAN Yıldız Teknik Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Ülkemizin Stratejisi
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep BALKANAL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları ile Kültür Turizmi ve Ekoturizm İlişkisi
Dr. Yılmaz BOZ Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu’da Bağ Yetiştiriciliği ve Önemi
Dr. Öğretim Üyesi İhsan CANAN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doğal Depoculuk ve Bolu’nun Lojistik Önemi
Arş. Gör. Dr. Işıl Şirin SELÇUK  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevresel Bozulma, Ormanlar ve Yoksulluk İlişkisi: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Türkiye Örneği
Dr. Öğretim Üyesi Nail HOŞCAN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu’nun UNESCO Yaratıcı Kentler Ağında "Gastronomi Kenti” Olabilirliğine İlişkin Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Nail HOŞCAN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Yerel Kalkınmada Bilim Merkezlerinin Rolü ve Bolu’da Tematik Bir Bilim Merkezi Tasarımı
Dr. Serdar KAMANLI Tarım ve Orman Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Türkiyede Tavuk Islahı Çalışmaları ve Stratejik Önemi
Dr. Öğretim Üyesi Orhan KANDEMİR Kastamonu Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Bağlamında Bolu İli Mevcut Durum Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Nezih OKUR Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Hayvancılık Sektöründe Yan Ürün Olarak Değerlendirilen Atıklar
Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz TOKTAŞ
Dr. Öğretim Üyesi  Ali ALTINER
Amasya Üniversitesi Bolu İlinin Dış Ticaret Yapısı
Luan VARDARI
Dr. Drita KRASNIQI
Prizren “UKSHIN HOTI” University The Importance of Financial Supervision In Europan States and Cases In Kosovo
Dr. Öğretim Üyesi  Zühal Özdemir YAMAN
Ar. Gör. Gülcan UYSAL
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu’da Keş Üretim ve Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma
Dr. Ayşe Ege YILDIRIM Mudurnu Alan Yönetimi Başkanı Bolu’nun Potansiyel Kültürel Mirası 
Dr. Öğretim Üyesi Hamdi ZENGİNBAL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meyve Üretiminde Bolu İlinin Batı Karadeniz Bölgesindeki Durumu ve Potansiyeli
Mustafa Sarper ALAP Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale İlinde Yerel Kalkınma
Aylin AYDIN Bolu Belediyesi Parklar Bahçeler Müdürlüğü Yerel Kalkınmada Bolu Belediyesi Tarımsal Üretim Faaliyetleri
Öğr. Gör. Berker ÇİFTÇİ
Öğr. Gör. Fuat BAYRAM
Öğr.Gör. Ali Kemal KEMER
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerel Kalkınmada Gastronomi Turizmi ve Gastronomik Etkilerin Önemi
Mehmet CANTÜRK Mudurnu Hacı Şakirler Konağı İşletmecisi Yerel Kalkınmada Konakların Önemi ve Katkısı
Murat ERGÜVEN Emin Travel Genel Müdürü Yerel Kalkınmada Elbirliği Sistemiyle Finansman Modeli
Gürbüz ERTEM Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tabiatın Kalbi Bolu’da Yerel Kalkınmaya Doğa Turizminin Sürdürülebilir Katkısı
Cansu GÜVEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Ajansları Yatırım Desteklerinin, Bölgesel (Yerel) Gelir Dağılımına Etkisi

 

 

 

Yazdır e-Posta

Destekleyen Kuruluşlar ve Sponsorlar