Bildiri Gönderme ve Yazım Kuralları

 

Yerel Kalkınma Sempozyumunun tam metin bildirilerinin Word dosyasını aşağıda yer alan adreslerinden birisine gönderebilirsiniz. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir. İngilizce bildiriler için ayrı oturumlar planlanacaktır.

Hazırlamış olduğunuz bildirinizi  yekas@ibu.edu.tr, yekas2018@yahoo ya da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   e-posta adresine gönderiniz. En geç 24 saat içerisinde e-posta adresinize bildirinin değerlendirme sürecine alındığına dair onay maili yönlendirilecektir.

 

 Tam Metin  Yazım Şablonu / Extended Abstract Template

  1. Yerel Kalkınma konferansında Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
  2. Bildiriler Microsoft Office Word formatında hazırlanmalıdır.
  3. Tam metin olarak kabul edilmiş çalışmalar en fazla 10 sayfayı geçmeyecek şekilde, 1,5 satır, Times New Roman, 12 Punto, iki yana yaslı (kenar boşlukları 2,5cm) şekilde aşağıdaki formata göre hazırlanmalıdır.

     

Başlık: Kısa öz ve çalışmayı yansıtacak şekilde hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde, hem Türkçe hem İngilizce verilmeli ve en fazla 5 kelime olmalıdır.

Giriş ve Çalışmanın Amacı: Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal çerçeve): Bu kısımda, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.

Tasarım ve Yöntem: Çalışmanın yöntem kısmında; çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i; anakütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci; veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli; hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Bulgular ve Tartışma: Verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar: Araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

 

 

Yazdır e-Posta

Destekleyen Kuruluşlar ve Sponsorlar